خلاصه:

بخشنامه 362 سال 97 – ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 97/11/17 برخی شرکت‌های صادراتی فراورده های نفتی 5/12/1397 – 1497929/97

((خرید، واردات، ترخیص و فروش کالا با گروه استاتیرا))

“مرزهای هوشمند برای تجارت، سفر و حمل ‌و نقل یکپارچه بدون وقفه”

بخشنامه 362 سال 97 – ارسال نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی تا تاریخ 97/11/17 برخی شرکت‌های صادراتی فراورده های نفتی
تاریخ: 1397/12/05
شماره: 1497929/97
پیرو بخشنامه شماره 697570/96/166 مورخ 11/7/96 موضوع اعلام فهرست اسامی 258 شرکت صادر کننده نفتی که محصولات آنها استاندارد سازی شده است و…