فرم نظر سنجی زیر، مربوط به فعالیت بازرگانی گروه مهندسی و بازرگانی استاتیرا می باشد. لطفا در پاسخ به سوالات زیر دقت فرمایید. 

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید.
لطفا نام پروژه شما که در گروه مهندسی و بازرگانی شما انجام شده و یا در حال اجرا هست را وارد کنید (یا کد پروژه خود را در این فیلد وارد کنید.)